$ DOLAR → Alış: 6,26 / Satış: 6,29
€ EURO → Alış: 7,37 / Satış: 7,40

BİR NUTUK

Ayhan YÜKSEL
Ayhan YÜKSEL

Geçmişte, bugünde olduğu gibi komşu vilayet ve kazalar arasında kültürel alışverişler, dostlukları pekiştirmek üzere spor müsabakaları yapılırdı. Bu kültürel ziyaretlerin birisi Trabzon Türk Ocağı’nın Giresun’da verdiği konserdir (1926). Konserin bitiminden sonra Trabzon Türk Ocağı Musiki Hey’eti’nden Süreyya Hulûsi Hanım bir nutuk irad etmiştir. Bu nutuk o günlerde “Giresun’umuzda söylenilen ilk nutuk” olarak nitelendirilmiştir. “Aziz Kardeşleri” diye başlayan bu nutku yayınlıyoruz.

 

“Güzel Karadeniz’in zümrüdü olan Giresun’umuzu çoktan beri görmek ve bu sevgili yurtta yükselen terakki ve inkılâp yolcularıyla yakından görüşmek istiyorduk. Giresun’dan gelen gazeteler, süslü ve kıymetli mecmualar bize Giresun münevverlerinin ne kadar samimi ve ciddî bir mesai ile içtimai inkılâbı vazifelerini yapmakta olduğunu ifade eyliyordu. Biz bu haberlerden çok seviniyor ve hatta onlara gıpta eyliyorduk. Resmî işlerimizin bize müsait olduğu tatil günlerini sabırsızlıkla bekledik. Ve işte sizleri görmekle bahtiyar olduk.

Kardeşler: Hiç şüphe yok ki bugünkü medeniyet arzuların ve ihtiyaçların bir ifadesidir. İhtiyaç maddî sahada tecelli etmeden evvel manevî sahada kendini gösterir. Duymak denilebilir ki işte medeniyetin ve terakkinin ilk anahtarıdır. Duygu düşüncenin anası olduğuna göre bizim gibi medeniyet yolculuğuna çıkmışlar için en büyük ilham membağı lazım gelir. Fakat bilirsiniz ki medenî bir adam heyecan duyar. Heyecan ifade eder. Bu heyecanlarda bedî‘ olur. Hep biliriz ki, bedî‘ heyecanlar musikiden, şiirden, resimden ve hülasa eser san’attan çıkar. Hâlbuki bütün bunlar memleketimizde yasak olan şeylerdi. Temas etmek istediğim nokta malumdur. Aile hayatımızda düğün ve neşe günlerimizde mutlaka uhrevî bir ilahiyyeden başka ağızlar için teganni edilecek her şey mekruh ve çok defa memnu‘ idi. Asırlardan beri bu memnûiyyet bütün şiddetiyle bu ülkenin ufuklarında bizi tehdit etti. Ve bunun tabii neticesi olarak san’at namına uhrevî bazı eşler meselâ camiler ve minarelerden başka bedî‘ hislerimizi gösteren eserlerimiz yok denecek kadar pek azdır.

Hâlbuki dünya milletleri içinde en hassas ve en fazla kabiliyet-i te’sîrireyi haiz olan Türk milletinin neden birkaç tane Wagner’ler, Beethoven’ler mevcut olmasın.

Kıtalar fethettik, esmanı sarstık zafer destanımızı acem ve garp diliyle ve onların musikisiyle terennüm ettik. Zulüm gördük. Yaralandık, kıtalar gaib ettik, muhacir olduk teessürlerimiz içimize aktı. Ellerimizi his ettiğimiz kuvvette ifade edecek bir musiki terennüm edemedik. Ne hacet, bakınız kaç senedir millî zafer destanımızı arzu ettiğimiz şiddet ve kuvvette ifade edecek henüz bir Türk musikişinası görmemekle müteessiriz san’atın diğer kısımlarında da bu boşluk mevcuttur. Yalnız şundan memnunuz ki artık duygularımızı boğan eski mürteci eller kırılmış, taassup zincirleri kesilmiştir. Bugünkü içtimai hareketle yarın yetişecek Türk san’atkârları için birer beşiktir. Ve siz münevverler o beşiğin başında ihtimamla bekleyen birer mürebbiyesiniz. Mademki cemiyet bediiyyat istiyor. O halde bunun olmamasına hiçbir mani yoktur. Çünkü Türk kahraman ve medenî olduğu kadar da duyar. Ve bediiyyati sever. Bunun bir numunesi işte karşımızda bulunan sizler ve içinde bulunduğumuz Giresun’dur. Hiç şüphe etmiyoruz ki, bu kadar hummalı faaliyetle yürüyen münevverler bediiyat sahasında da mevcudiyet göstereceklerdir. Biz, büyük bahtiyar yolcularına selametler ve muvaffakiyetler diler ve arkadaşlarımızın takdir ve teşekkür duygularını sunarız”.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.