Giresun Işık Gazetesi -
$ DOLAR → Alış: 3,51 / Satış: 3,52
€ EURO → Alış: 4,12 / Satış: 4,14
kuşadası escort
bursa escort
ümraniye escort
izmir escort

CUMHURİYETİN TÜRK KADININA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

CUMHURİYETİN TÜRK KADININA GETİRDİĞİ YENİLİKLER
  • 16.02.2016
Reklam

ERTUNA KARA
Doğuş Üniversitesi
Hukuk Fakültesi 3.Sınıf Öğrencisi

Toplumsal eşitlik ve sosyal yaşam huzurunda adil bir şekilde temsiliyet ilkesi halkın evrimleştirdiği bir yönetim biçimi olan Cumhuriyet sisteminin önemli sonuçlarından birini oluşturmaktadır. 28 Ekim 1923 tarihinde bir Ankara akşamında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler, Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!” sözünün önem ve değeri toplumdaki kadın algısı ve kadına bakış açısının değişmesi açısından adeta bir dönüm noktasıdır.

Cumhuriyet biçiminin getirdiği eşitlik sistemi şekilci anlamda bir eşitçilikten öte, maddi anlamda öze dokunan bir biçimde toplumdaki tüm kesimlerin kucaklanmasını amaçlamaktadır. Bu sebeple Mustafa Kemal Atatürk getirdiği eşitlik düşüncesinin arka planına adalet kavramını yerleştirmiştir. Toplumsallığın bir sonucu olan sosyal hayatta bizlere sunulan kaynaklardan eşit olarak yararlanma düşüncesinin en büyük destekçisi Cumhuriyet rejimi olmuştur. Cumhuriyet, özünde yenilikçidir; kalıplara bağlı olmaması bu yönetim biçiminin değişen koşullara ve şartlara göre kendisini revize ederek o dönemin tüm dinamiklerini içerisine dahil etmesini kolaylaştırmıştır.

ataturk_ve-Kadinlar2

Günümüz dünyasında özellikle 2.Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşen emek gücünün feminizasyonu olgusu kadınların sosyal, siyasal ve özellikle ekonomik hayatta var olma oranlarını arttırmıştır. Ancak düşünsel olarak var olan bu olgunun en hakiki biçimde tatbik edilebilmesi için o ülkedeki rejimin buna elverişli olması gerekmektedir. Binaenaleyh Cumhuriyet rejimi tüm bunları bünyesinde barındıran, dili, dini, ırkı ve cinsiyeti ne olursa olsun insan odaklı bir yönetim anlayışını esas aldığından dolayı, emek gücünün feminizasyonu düşüncesi Cumhuriyet rejimi bünyesinde çok rahat bir şekilde tatbik edilebilme imkanı bulacaktır.

Cumhuriyet rejimi herhangi bir şekilde tekdüzeliği kabul etmez. Toplumdaki farklı renklerin olması bu sistemin halkın yönetimi olduğunun doğal bir sonucudur. Bu sebepledir ki Cumhuriyet rejimi hiçbir zaman tabiri caizse kocasının kadını, çocuklarının anası olan bir kadın modelini teşvik etmemiş, kadınların sosyal yaşama en az erkekler kadar adil bir şekilde katılımını öngörmüş, bununla ilgili hem hukuki hem de toplumsal düzenlemeleri yapmaktan hiçbir zaman çekinmemiştir.

Geçmiş 91 yıllık Cumhuriyet tarihimiz içerisinde “Cumhuriyetin asri kadını’’ anlayışı son derece önem ve değer bulmuş, Cumhuriyetimiz kendi içerisinden örnek alınacak derecede birçok asri, medeni ve güçlü kadınlar çıkartmış ve çıkartmaya devam edecektir. Örneğin ,Ülkemiz batının bilimsel, kültürel edebi değerlerinin,doğunun mistik ve tasavvufi hazineleriyle yoğurulmasını Latife Hanım’dan öğrenmiş, Latife Hanım çağının ilerisinde bir Türk kadını olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün her daim yanında güçlü bir biçimde ülkemizin kadınlarının gelecek portresini çizmiştir.

Cumhuriyet rejimi kadınlara güçlü bir duruşun vermenin yanı sıra onların idealist olarak yetişmelerine de büyük katkılar sağlamıştır. Bunun en büyük örneklerinden olan ve 1915 yılında I. Dünya Harbi sırasında Çanakkale’ye bağlı Gelibolu ilçesinde doğan Refet Angın’ın:  “Ben öğretmen olacağım, öğreneceğim, öğreteceğim.” sözünün arka planında hiç şüphesiz ki cumhuriyetimizin en büyük faziletlerinden biri olan eğitim ve öğretim düşüncesinin her kesime hitap etmesi olgusu yatmaktadır. Bu düşüncenin mahsulü olan genç Türk kadınları artık kapalı kapılar ardında statik değil, toplum nezdinde dinamik, aktif bir şekilde rol alma imkanı yakalamıştır.

ataturk_ve-Kadinlar3

Eğitim ve öğretim alanında kadınların Osmanlı devleti içerisinde nispeten geri durumda oldukları gözle görülebilen bir gerçektir. Kadınlar o dönem okuma yazma bilme oranı olarak ülke içerisinde düşük bir yüzdeyi teşkil ettiklerinden dolayı içerilerinde dehaları ortaya çıkaramamışlardır. Tam bu noktada Osmanlı Devleti’nin arka plandaki bir diğer çöküş nedeni olarak özellikle eğitim alanında kadın ve erkek arasında fırsat eşitsizliğinin mevcut olması savı da güçlü bir şekilde ileri sürülebilir.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonrasında bu fırsat eşitsizliğinin ülkemiz açısından doğurduğu acı sonuçları görülmüş ve bununla alakalı 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla birlikte mevcut durumdaki eşitsizliğin önüne bir set çekilmiş ve eğitim-öğretim alanın kadın ve erkeklerin bir arada bilimsel, pozitif ve çağın ilerisinde bir eğitim müfredatına kavuşmaları sağlanmıştır.

Cumhuriyetimizin Türk Kadınına getirdiği bir başka önemli yenilikse, kadınların medeni haklarına henüz 19.yüzyılın ilk yarısında kavuşmaları olmuştur. Türk Kadını 1926 yılında çıkarılan Türk Medeni Kanunuyla birlikte adeta bir hukuk devrimi yaşamış ve medeni anlamda da bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu kanunla birlikte tek eşlilik Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenme imkanı bulmuş, miras açısından kadına önündeki engeller kaldırılmış, mahkeme huzurundaki bir uyuşmazlık noktasında kadın ile erkeğin tanıklık beyanlarının değerlendirilmesi açısından kadın aleyhine gelişen uygulamalardan vazgeçilmiştir. Türk Medeni Kanunuyla birlikte Türk kadını özünde kendi benliğini bulmuş ve gerçek anlamda bir birey olarak hukuk normlarında yerini almıştır.

Türk kadınının, Balkan Savaşı, I. Dünya Harbi ve son olarak Milli Mücadele dönemindeki gayretleri, kabiliyetleri göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu fedakarlıkları Mustafa Kemal Atatürk’te 23 Mart 1923 tarihinde Konya’da yapmış olduğu bir konuşmada  “Son senelerin inkılap hayatında hummalı fedakârlıklarla mahmul mücadele hayatında, milleti ölümden kurtararak hulâsa ve istiklale götüren, azm-ü faaliyet hayatında her ferdi milletin mesaisi, gayreti, himmeti, fedakarlığı sebkeylemiştir. Bu meyanda en ziyade tebcil ile yâd ve daima şükran ile tekrar edilmek lazım gelen bir himmet vardır ki, o da Anadolu kadınının ibraz etmiş olduğu çok ulvi, çok yüksek, çok kıymetli fedakarlıktır….” şeklinde ifade etmiştir. Hiç şüphesiz ki yukarıda bahsettiğimiz ve bahsedecek olduğumuz kadınlara yönelik Türk Devrimlerinin temelinde yatan noktada Atatürk’ün bu sözlerinin altında gizlidir.

Mustafa Kemal Atatürk kadın haklarına verilen önemin ve kadınların sosyal yaşama dahil edilmesi hususunun Türk Devrimlerinin hakiki anlamda tatbik edilebilmesi bakımından zorunluluğuna her fırsatta dikkat çekmiş bulunmaktadır. Şöyle ki Atatürk’ün bu tutumu ülkemiz içerisinde yaşayan her bireyin cinsiyeti fark etmeksizin bir olarak, bütün olarak gelişmesini, değişmesini ve yine Ulu Önderimizin tabiriyle muasır medeniyetler seviyesine ulaşılmasını sağlamak açısından son derece önem taşımaktadır.

Cumhuriyet rejiminin Türk Kadınına getirmiş olduğu bir başka yenilik ise, Cumhuriyet kelimesinin bizzat içerisinden kendisine destek bulmuştur. Arapça bir kelime olan Cumhuriyet bilindiği üzere “Halkın Yönetimi” anlamına gelmektedir. Sözlük anlamı halkın, sadece halkın yönetimi olan bir rejimin hüküm sürdüğü ülkemiz topraklarında erkeklerin ülke yönetimini belirlemede söz hakkına sahip olmaları anlayışı elbette ki kabul göremez. Bu sebeplerle Cumhuriyet Türkiye’si 1934 ve bunu takip eden 1935 yılında yaptığı hukuki düzenlemeler neticesinde Türk Kadınına yerel ve mahalli düzeyde seçme ve seçilme hakkını tanımış bulunmaktadır. Türk Kadınına böylesine geniş çapta bir hakkın tanınması dönemin diğer batılı medeniyetlerine nazaran gerçek anlamda bir cumhuriyet rejimi teşkil eden ülkemiz bakımından son derece önemli bir gelişmedir. Atatürk’te bu reformla ilgili bir konuşmasında: “Ben bu kararı en önemli reformlarımızdan biri sayıyorum.” diyerek bu kararın ne denli önemli ve gerekli olduğuna vurgu yapmıştır.

Sonuç olarak Cumhuriyet rejiminin felsefesi itibariyle bu gibi reformları gerçekleştirmesi, insan hakları bağlamında son derece önemlidir ve kanımca bu reformlardan gerçek anlamda yarar sağlanabilmesi için bu gibi önemli yeniliklerin tarihsel süreç içerisinde süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Böylesine ileri düşünceli bir iradenin ürünü olarak gerçekleştirilen bu reformlar ne yazık ki güncel anlamda henüz layığını bulamamıştır. Ancak bu konuda da yine yol göstericimiz, kutup yıldızımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.” sözü olmalı ve inkılapların uygulamaya konması noktasında yürütülecek farkındalık projelerinde her birey etkin bir şekilde yer almalıdır.

Reklam
GİRESUNSPOR’DA 3 PUAN SEVİNCİ
Adanaspor’u 3-0 mağlup eden Akın Çorap Giresunspor’da yüzler gülüyor. Maçın ardından açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, “Hep beraber savaşıp...
OYUNCULAR GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ
Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, oyuncularının görevlerini yerine getirdiğini belirtti. Geçen hafta çok iyi oynadıklarını kaydeden Diyadin, ”Bugün en önemli...
KARAN: FINDIĞIN ÜÇTE BİRİ GORUK
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurttin Karan, birileri tarafından hayal kurulduğu gibi fındık rekoltesi bulunmadığının altı çizerek, “şu anda hasat edilen...
BAHADIR AKAR ADAY OLMAYACAK
AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Bahadır Akar, önümüzdeki süreçte yapılacak olan kongrede başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı. Akar, 7...
‘ÜRETİCİNİN ALIN TERİ VE EMEĞİNİN ASLA KARŞILIĞI BU DEĞİL’
CHP Giresun İl Başkanı Necati Tığlı, fındık üreticisinin insanca yaşama uygun bir fiyat beklerken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet...
TİROİD KANSERİ VAKALARINDA ARTIŞ 
Genel Cerrahı Uzmanı Prof Dr. Mithat Kerim Arslan: “Son zamanlarda tiroid kanserleri diğer organ kanserlerinden daha hızlı bir artış göstermektedir”
YAŞLILARA EVDE BAKIM HİZMETİ
Giresun İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan 3 ekip ile köylerde yaşayan yaşlılarımıza evde bakım hizmeti verilmeye başlandı.
GİRESUN UŞAKLARI ANILIYOR
Afyonkarahisar’da şehit düşen Giresun uşakları 26 Ağustos’ta düzenlenecek olan törenle bir kez daha yad edilecek. İscehisar Kaymakamlığı ile Orman ve...
LEZZETLER COĞRAFİ İŞARET ALACAK
Giresun'da asırlık geçmişe sahip olan "Çavuşlu ekmeği" ve "Görele dondurması"nın coğrafi işaret alması için çalışma başlatıldı.
‘İLK GOL ŞAİBELİDE OLSA’
İki şampiyon adayı takımın mücadelesi olduğunu belirterek sözlerine başlayan Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç,” İki güçlü takım, iki şampiyon adayı”...
YOL AĞI HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR
Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yol çalışmalarına 2017 yılında çok büyük önem verdiği gözlenirken, diğer ilçeler de bu çalışmalardan...
MUŞ’TA ‘KARDEŞ ŞEHİRLER’ PROJESİ
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Kardeş Şehirler’ projesi kapsamında Muş heyeti Giresun’a gitmek için yola çıktı. ‘Kardeş Şehirler’ projesi kapsamında Giresun’a...
EREN’İN AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET
Giresun Federasyonu Teşkilat Başkanı Abdullah Akgün, beraberinde bulunan Dernek Başkanları ile Trabzon’un Maçka İlçesi Köprüyan Mahallesi kırsalında güvenlik güçleri ile...
GÜCE DEVLET DESTEKLERİ TOPLANTISI
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, “Devlet Destekleri İlçelere Taşınıyor” toplantısı Güce ilçesinde yapıldı. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu...
FINDIKÇI  BİLİM ADAMLARI MODEL BAHÇE’DE…
15-19 Ağustos tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen 9. Uluslararası Fındık Kongresi’ne katılan yerli ve yabancı bilim adamları fındık bahçeleri ile sektörle...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın

escort eskisehir ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort
Mersin'de vazgecilmez an gecirmek isteyenlerin sitesi escort sizleri bekliyor!
Turkiyede adini duyurmus en kalitali porno film izleme sitesi porno videolar
www.mobilsikisleri.com
3D ile Porno izle
porno izlemek zevkli porno filmler hd mobil porno izle