Giresun Işık Gazetesi -
$ DOLAR → Alış: 3,81 / Satış: 3,83
€ EURO → Alış: 4,66 / Satış: 4,68

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İÇİN TOPLANTI

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İÇİN TOPLANTI
  • 28.07.2016
Reklam

Mevsimlik gezici tarım (fındık) işçileri izleme kurulu Valilikte toplandı. Vali Yardımcısı Cahit Karatepe başkanlığında toplanan kurulda önemli kararlar alındı.

Başbakanlık tarafından yayımlanan 2005/05 Nolu Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli ve  2010/06 No’lu Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi konulu genelgeler, kapsamında oluşturulan Geçici Toplanma Merkezleri’nde verilen hizmetlerin değerlendirilmesi ve  gerektiğinde ek ilave tedbirlerin alınması amacıyla oluşturulan Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulunda alınan kararlar şöyle açıklandı:

Fındık hasadında 16 yaşından küçük çocukların, çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta kişilerin çalıştırılmaması,

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, fındık üreticilerine, işçi aracılarına ve fındık toplamak üzere ilimize işçi gönderen İl Valiliklerine yazı gönderilerek, 27.05.2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği” gereğince tarım aracılarının “Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracısı Belgesi” almaları zorunlu olduğu, belgesi olmadan aracılık faaliyeti yapmanın yasak olduğu, aracılık belgesi denetiminin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Mahalli Mülki İdare amirlerince yapılacağı, 4857 sayılı İş Kanununun 71. Maddesine göre  15 yaşını doldurmamış çocukların çalışmasının yasak olduğu, bu nedenle   fındık toplama işinde 16 yaşın altındaki çocukların çalıştırılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğinin bildirilmesi,

İl Merkezinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü,  İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi yetkililerinden oluşan, ilçelerde ise Kaymakamlıklarca   3’er kişilik fındık hasadın da çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik  denetim ekibi oluşturulması,  oluşturulacak denetim ekiplerince fındık hasat dönemi içinde fındık bahçeleri gezilerek etkin bir kontrol ve denetim yapılması,

Fındık hasadının yaklaşması nedeniyle, Kaymakamlıklarca ilçelerde görev alacak denetim ekiplerinin en kısa zaman da  oluşturulması,

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce,  ilimize gelecek olan geçici tarım işçileri ve ailelerinin,  kimliksiz dolaşmalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması,

Fındık toplama işlerinde 16 yaşın altındaki çocukların çalıştırılmaması gerektiği, çalıştıranlar hakkında gerekli yasal işlem yapılacağı konusun da  basın-yayın ve kitle iletişim araçlarıyla kamuoyunun bilgilendirilmesi,

Fındık tarımında, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik  Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak top yekün  çalışma yapılması,

Geçici tarım işçileriyle birlikte ilimize  gelecek olan  çocuklar için, Geçici Konaklama Merkezleri’nde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müzik, resim, okuma kursları düzenlenmesi ve anasınıfları oluşturulması, bu etkinlikler için ilgili alanlarda yeterli sayıda öğretmen görevlendirilmesi,

Giresun  Belediyesi Konservatuarınca, Geçici Konaklama Merkezleri’ndeki çocuklar için tiyatro,  konser vs. sosyal etkinlik ve aktiviteler düzenlenmesi,

İl Müftülüğünce, İl genelindeki camilerde yapılacak  vaaz ve hutbelerde fındık hasadın da  çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme   yapması,

Yerleşim alanlarının, ilgili belediyelerce belli aralıklarla her türlü haşerelere karşı ilaçlanması, bu alanlara yeteri kadar çöp konteynır ve bidonlarının yerleştirilmesi, biriken çöplerin  her gün alınması,

İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüklerince işçilerin ve ailelerinin  bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramaları, çocukların gelişimi ve işçi ailelerinin gebelik takipleri periyodik olarak yapılması ve  bu hizmetler için mobil sağlık ekipleri oluşturulması,

Gençlik Hizmetleri  ve Spor İl Müdürlüğünce, Geçici Konaklama  Merkezlerine  16 yaşın altındaki çocukların, zamanlarını değerlendirmelerine yönelik çeşitli spor etkinlikleri yapmalarını sağlamak üzere   gerekli tedbirlerin alınması,

Yerleşim alanlarında ki güvenlik tedbirlerinin  İl Jandarma Komutanlığı  ve İl Emniyet Müdürlüğünce sağlanması, mahalli kolluk kuvvetlerince işçilerin konakladıkları bölgelere gece ve gündüz mutat zamanlarda güvenlik amaçlı devriye faaliyetleri yapılması,

İşçilerin yolculuklarını güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla; göç alan ve veren iller arasında ulaşım ile ilgili koordinasyonun sağlanması, işçilerin geçici konaklama yerlerinden çalışma yerlerine (bahçelere) nakillerinin yolcu taşınmasına uygun araçlarla yapılması (otobüs,minibüs, otomobil, vs.) bu konuda trafik denetimlerinin artırılması, araç ve trafik güvenliğinin gerektirdiği kontroller hassasiyetle ve sıklıkla yapılması,

İl Özel İdaresi tarafından geçici konaklama alanlarında gerekli tadilat işlemlerinin yapılması, fındık sezonu süresince  konaklama yerlerinde  görevli bulundurması,  görevli tarafından  konaklama yerine gelen   tarım işçilerine ait kayıtların tutulması,

İşverenlerin (bahçe sahiplerinin)  yanlarında çalıştırdıkları/çalıştıracakları tarım işçilerine ait kimlik bilgilerini Köy Muhtarlıklarına bildirmeleri, Muhtarlıklarca kendilerine bildirilen işçilere ait kimlik bilgileri yabancılar kayıt defterine kayıt edildikten sonra,  bu bilgilerin en yakın kolluk kuvvetlerine ulaştırması, gerekli bildirimde bulunmayan bahçe sahipleri ve muhtarlıklar hakkın da  1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na muhalefetten gerekli yasal işlem yapılması,

İzleme Kurulu kararlarının kolluk kuvvetlerince, fındık tarımı yapan çiftçilere uygun kanallarca duyurulması,

Kolluk kuvvetlerince, fındık sezonu boyuncu il dışından ilimize gelen/gelecek  olan  tarım işçileri ve ailelerine ait kimlik bilgilerinin derlenmesi, mükerrerliği önlemek amacı ile kolluk kuvvetleri arasında koordinasyon sağlanması, koordinasyon sonucu oluşacak sayısal verileri, veri  tabanı oluşturmak amacıyla  Eylül 2016 ayı sonuna kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirmeleri,

İl ve İlçe merkezlerinde, fındık  patoz   çekimi işleminin  belediyelerce belirlenen alanlarda yapılması ve gece saat 23:00’den sonra meskun mahallerde   fındık patoz  çekimi işleminin yapılmaması, karayolu trafiğini engelleyecek şekilde yol güzergahlarına kurutmak amacıyla fındık serilmemesi,  bu karara uymayanlar  hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında zabıta veya kolluk kuvvetleri marifetiyle işlem yapılması,

Yol kenarında ve yol üzerinde fındık patoz çekim işlemi sonunda ortaya çıkan zurufun yol üzerinde bırakılmaması, bırakanlar hakkında kamu malına zarar verme ve çevre kirliliği yaratmalarından  dolayı Karayolları Trafik Kanunu ve Çevre Kanunu kapsamında yasal işlem yapılması, bu konuda belediyelerin, kolluk kuvvetlerinin  ve köy muhtarlarının gerekli denetimleri yapması,

İlimize  fındık toplamak üzere işçi getiren “Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracısı Belgesi” bulunan  aracılara yönelik  il ve ilçe Ziraat Odası Başkanlıklarınca  bilgilendirici toplantı yapılması, aracıların fındık tarımı için ihtiyaç duyulacak işçi sayısının üzerinde işçi getirmelerinin önlenmesi,

Fındık hasadının yaklaşması nedeniyle, Kaymakamlıklarca 2010/6 sayılı genelge        kapsamında izleme kurullarının oluşturulması, köy ve mahalle muhtarları ile toplantı yaparak İl İzleme kurulunda alınan kararların tebliğ edilmesi,

İşçilerin ve yöre halkının birbirinin emek ve işine duydukları ihtiyaç, kardeşlik ve dayanışma bilincini güçlendirmeye yönelik olarak komisyonumuzca alınan yukarıda ki  kararlar, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, meslek teşekkülleri ve sivil toplum örgütlerinin de katkılarıyla uygulanacaktır.

İstismara yol açacak sosyal ve siyasal sorunlara fırsat verilmeyecek, özellikle Devletin tarafsızlığına gölge düşürecek her türlü söz, eylem ve uygulamadan kesinlikle kaçınılacaktır.

Komisyonumuzca,  23 madde halinde alınan bu kararların Valilik Makamının onayına sunulması ve  onaylanmasına müteakip yürürlüğe konulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Reklam
ATLAS ÇELİK’TEN 2.5 MİLYON TL YATIRIM
Samsun’dan Rize’ye kadar hizmet sunuyor.
MESLEK LİSELERİ KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRİYOR
Vali Harun Sarıfakıoğulları, ilimiz Merkeze bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Atölyeleri gezen Vali Sarıfakıoğulları, bir süre ders...
KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekim Töreni, 19 Ocak 2018 Cuma günü Riva’da yapılacak. TFF Hasan Doğan...
TOPLANTI VE YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARINA DİKKAT
Vali Harun Sarıfakıoğullar başkanlığında gerçekleştirilen bir toplantı ile ilimiz merkezindeki toplantı ve gösteri yürüyüş yer ve güzergâhlarını belirledi.
KARACA AVLAYAN KİŞİYE REKOR CEZA
Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ertan Kuduban, Piraziz ilçesine bağlı Akçay köyünde N.A’nın karaca avladığının belirlendiğini söyledi....
SİYASET HAREKETLENİYOR!
CHP Giresun İl Başkanı Necati Tığlı, ‘bütünşehir” konusuyla ilgili “İl Özel İdaresinden Giresun Belediyesine, yani Kerim Aksu’ya kalacak en büyük...
ARILAR STRESLE KARŞI KARŞIYA!
Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, arıların, bal yapımının başladığı ilkbahara sağlıklı ve güçlü girmesi için çok iyi bir...
CADDE VE SOKAKLAR YENİLENİYOR
Giresun Belediyesi üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Orhan Yılmaz Caddesi üzerinde başlatılan kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışmanın belirli program dahilinde şehrin...
ENERJİ TASARRUFU HAFTASI ETKİNLİĞİ
Çoruh EDAŞ enerji tasarrufu haftasında İsmail Yücel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.
YILMAZ’DAN STK’LARA ZİYARET
AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Mete Bahadır Yılmaz,  İnşaat Mühendisleri Odası Giresun İl Temsilciliği’ni ziyaret etti. Yılmaz, “Bundan sonra...
İNTİHARIN GENEL PROVASI SAHNELEDİ
Trabzon Devlet Tiyatrosu turne kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organizasyonunda, Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Tiyatro Sahnesinde “İntiharın Genel Provası...
DÜDÜK ARSLANBOĞA’DA
Merkez Hakem kurulu bugün oynanacak Medipol Başakşehir – Akın Çorap Giresunspor maçında görev alacak hakem triosunu belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan...
AKTAŞ’DAN BARO BAŞKANINA ZİYARET 
Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Baro Başkanı Soner Karademir’e ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Soner...
‘SÖZÜ SÖZÜMÜZ KARARI KARARIMIZDIR’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2019 yılında yapılacak olan başkanlık seçimiyle ilgili açıklamasına Giresun il teşkilatından tam destek geldi. İl...
GİRESUNSPOR’DA HEDEF KUPADA TUR
Akın Çorap Giresunspor’un As Başkanı Mehmet Kazancıoğlu, M. Başakşehir karşısında iyi sonuçla sahadan ayrılarak, çeyrek finale yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. Kazancıoğlu,...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın

Mersin'de vazgecilmez an gecirmek isteyenlerin sitesi escort sizleri bekliyor!
Turkiyede adini duyurmus en kalitali porno film izleme sitesi porno videolar
www.mobilsikisleri.com
3D ile Porno izle
porno izlemek zevkli porno filmler hd mobil porno izle

mobil porno , mobil porno , mobil porno , mobil porno , mobil porno ,