$ DOLAR → Alış: 6,12 / Satış: 6,14
€ EURO → Alış: 7,20 / Satış: 7,23

TİREBOLU’DA RÜŞDİYE MEKTEBİ VE HAYIRSEVERLER

Ayhan YÜKSEL
Ayhan YÜKSEL

Osmanlı toplumunun genel eğitimiyle uğraşan ve ilkokul seviyesinde olan müesseseler Sıbyan Mektepleri idi. Her köy ve mahallelerde bulunan Sıbyan Mekteplerinde eğitimin ve öğretimin esası dinin ve ahlâkın öğretilmesiydi. Bu okullardan çoğu taş binalar olduğundan bunlara “Taş Mektep” denilmekteydi. Fakat halk arasında bunlar “Sıbyan Mektebi” olarak bilinmektedir.

1869’da Tirebolu kazasında 43 İslâm, 11 Rum, 2 Ermeni Sıbyan Mektebi vardı. İslâm Mektebi’nde 1085 öğrenci, Rum mektebinde 185 öğrenci okuyordu. Keza dâhilinde 45 câmi, 3 müderris, 14 kilise, 29 rahip bulunuyordu. Yine, aynı yıllarda Tirebolu şehrinde 6 cami, 1 mescit vardı.

1871 yılında Rüşdiye Mektebi’nin açılmasına dair karar çıkmıştı. Açılışı 1874 yılını bulan Rüşdiye Mektebi’ne Maarif Nazırlığı istenen kitap ve risalelerin posta ile gönderildiğini Trabzon vilayetine 27 Mart 1876’da bildirmişti. İlginç bir husus da “havası sıcak olduğu bildirilen Tirebolu’da Rüşdiye Mektebi’nin yaz aylarında biri ay tatil edilebileceğidir”. 1888 yılında Rüşdiye Mektebi’nde 86 öğrenci vardı. 1891 yılında yıkılmaya yüz tutan Rüşdiye Mektebi binasının yeniden yapılması gündeme geldi. 15 Ağustos 1891 tarihli bir yazıdan anlaşıldığına göre bu konu için Trabzon Valisi Sırrı Paşa, Tirebolu’ya gelerek incelemelerde ve görüşmelerde bulundu. Bunun üzerine bir bölümü Rüşdiye Mektebi, bir bölümü İbtidâ Mektebi olarak kullanılmak üzere eşrâf ve halkın 400 lira kadar yardımıyla genişletilerek yeniden bina inşa edildi. İbtidâi ve Rüşdiye olarak iki kısım halinde inşa edilen okulun bitirilmesinde gayretleri görülen İdare Meclisi âzası Naibzâde Ömer Efendi ile Belediye reisi Zaimzâde Ahmed Efendi’nin 5. rütbeden Mecidî nişanı ile taltif edilmesine dair Trabzon Vilayetinin talebi vardır (16 Mart 1892).

1891 tarihli bir belgede Rüşdiye Mektebi’nin yıkılmaya yüz tuttuğu, tamiratı gerekli olduğu, bunun için de iane yoluyla ve hiçbir zorlama olmadan yardım toplanacağı, hayırsever halkın 6.000 kuruş vermeyi taahhüt ettiği, bu meblağdan şimdiye kadar 3.143 kuruş toplandığı belirtilmiştir. Toplanan para ile hemen tamirata girişilmiştir. I. Dünya Savaşı nedeniyle Rüşdiye Mektebi’nde eğitim-öğretime ara verilmişti. Tirebolu’nun “aydın gençleri ve ileri gelenleri” kasabada bir ortaokul açılması amacıyla “Tirebolu Kültür Sevenler Derneği” adı altında bir dernek kurmuşlardı. 1949’da Tirebolu Kültür Sevenler Derneği’nin yaptırmakta olduğu ortaokul binasının birinci katı tamamlanarak eğitime hazır hale getirilmişti.

Bu tür yardımların günümüzde de devam ettiği, buna en son örneğin İletişim Fakültesi’nin yapılması sırasında da görüldüğü bedîhîdir.

İane defterine göre Tirebolu’dan aşağıda isimleri verilen zevat yardımda bulunmuştur:

Kaymakam Ali Efendi, 150 kuruş; Naip Mustafa Nuri, 80 kuruş; Mal Müdürü Mehmed Nuri, 108 kuruş, Hacıeminkaptanzâde Mehmed Efendi, 300 kuruş; Hacıeminkaptanzâde Salim Efendi, 500 kuruş; Hacıeminzâde Hasbi Efendi, 100 kuruş; Rüşdiye muallim-i evveli Şâkir Efendi, 100 kuruş; Mal Müdürü muavini Seyid Ali Efendi, 30 kuruş; Mal Müdürü Muavini refiki Mustafa Efendi, 20 kuruş; Şer‘iyye Mahkemesi kâtibi Ali Galib Bey, 30 kuruş;  Hacıibrahimzâde Mehmed Efendi, 80 kuruş; Naibzâde Hacı Ömer Efendi, 120 kuruş; Zaimzâde Ahmed Efendi, 100 kuruş; Nakibzâde Ali Efendi, 95 kuruş; Belediye Reisi Surakzâde [?] Mehmed Efendi, 160 kuruş; Surakzâde [?] Osman Efendi, 40 kuruş; Liman Reisi Hacı Kaptan, 40 kuruş; Hacışabanzâde Abdullah Efendi, 80 kuruş; Müftüzâde Abdurrahman Efendi, 30 kuruş; Orman memuru İzzet Efendi, 20 kuruş; Mavridi Hacı Yor Ağa, 150 kuruş; tüccardan Hamparsum Ağa, 80 kuruş; Dimitri Broşkove Ağa, 50 kuruş; Kethüdazâde Mahmud Ağa, 40 kuruş; Kethüdazâde Süleyman Ağa, 20 kuruş; Kethüdazâde Fethi Ağa, 30 kuruş; Şirretzâde Hacı Hafız Efendi, 30 kuruş; Hacıibrahimzâde Emin Efendi, 60 kuruş; Nakibzâde Salih Efendi, 70 kuruş; Hacıazâde Ahmed Kaptan, 20 kuruş; Karahasanzâde Ali Efendi, 80 kuruş; Habibzâde Emin Efendi, 80 kuruş; Şirretzâde Hacı Abdullah Kaptan, 20 kuruş; Hacıpîrzâde Hacı Hafız Kaptan, 40 kuruş; Cendezâde Mehmed Ağa, 30 kuruş; Muhsinzâde Salih Kaptan, 60 kuruş; Hacıibrahimzâde Kâmil Kaptan, 40 kuruş; Hacızâde Salih Kaptan, 30 kuruş; Hacı Feyzi Kaptan, 30 kuruş; Kulaksızzâde Mehmed Kaptan, 40 kuruş; tüccardan Babake Ağa, 40 kuruş; Ağlamışyan Kirkor Ağa, 30 kuruş, Kabaoğlu Hacı Mihail Ağa, 20 kuruş.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.